Energy wood / Woodchip

The demand for wood energy is currently increasing. Globally, 2.6 billion people depend on wood energy. Fuelwood chips is a good alternative to fossil fuels, potentially reducing the climate impacts of energy production. We provide deliveries to any country in the world by sea and land transport. We currently sell around 30 000 tonns per month. We comply REDII requirements.
Woodchip SM1
Woodchip SM1
Woodchip SM2
Woodchip SM2
Woodchip SM3
Woodchip SM3
Woodchip SM3W
Woodchip SM3W
Sawdust
Sawdust
Bark
Bark

For current purchase prices please call

Sales representatives

Mārcis Melnis
Energy wood manager
+371 26597945+371 26597945
Obligātie kravas pavaddokumenti

Lai nodrošinātu SIA "BONO ENERGY" FSC® (License Code: FSC-C181051) sertifikāta prasības, un SBP sertifikāta prasības, informējam par sekojošo:

Ja esat jauns SIA “BONO ENERGY” piegādātājs, Jums jāparaksta Piegādātāja pašdeklarācija.

Ar šo dokumentu tiek apliecināta Jūsu piekrišana sadarboties un sniegt visu nepieciešamo informāciju par enerģētiskās koksnes izcelsmi.

Piegādātās enerģētiskās koksnes kravu pavaddokumentā/pavadzīmē jābūt norādītai enerģētiskās koksnes izcelsmes vietai, attālumam no meža līdz piegādes vietai, ciršanas apliecinājuma numuram un datumam.

Nepieciešamie pavaddokumenti, kas jāiesniedz pirms šķeldas piegādēm:

  • Ciršanas apliecinājuma kopija vai ārpusmeža nocirstās koksnes Izcelsmes apliecinājuma kopija
  • Izcelsmes ķēde (līgumi u.tml.) līdz meža īpašniekam
  • Mežizstrādes darba anketa par katru ciršanas apliecinājumu.

Mežizstrādes darba anketa ir nepieciešama, lai identificētu meža izstrādātāju.

Bez nepieciešamiem pavaddokumentiem kravas netiek pieņemtas.

FSC® sertificētiem piegādātājiem veicot piegādes ar FSC® paziņojumu, izcelsmes dokumenti tiks pieprasīti izlases kārtā.

Ciršanas apliecinājuma kopija nav nepieciešama, ja FSC® sertificēts piegādātājs veic šķeldas piegādes no sava uzņēmuma, to iegūstot kokmateriālu pārstrādes rezultātā. Norādot FSC® paziņojumu uz kravas pavaddokumentiem. Izcelsmes dokumenti tiks pieprasīti izlases kārtā.

Lai nodrošinātu FSC® un SBP sertifikāta prasību veiksmīgu izpildi ir jāveic darba drošības pārbaudes. Mēs, kā enerģētiskās koksnes saņēmēji, darba drošības pārbaudes veiksim reizi gadā.

Detalizētāku informāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar uzņēmuma sertifikācijas lietvedēm:

Māra Loziņa: +371 25429537, mara.lozina@bonotimber.com

Liāna Krūmiņa: +371 25707722, liana.krumina@bonotimber.com

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

BONO Privacy Policy