Apie Bono

Misija - mes suprantame, kad įdiegus pažangias technologijas ir laikantis šiuolaikiško požiūrio į prekybą mediena galima sukurti tvarią verslo aplinką, ir prisiimame atsakomybę už gamtą ir visuomenę. Neabejojame, kad „Bono“ bus šios srities lyderė Europoje.

Tikslas – sukurti pasaulinę prekybos platformą, kad mediena iš miško iki pjautinės medienos gamintojų, statybininkų ir galutinių naudotojų nukeliautų greičiau ir viskas vyktų efektyviau. Šis tikslas sutampa su Europos žaliojo kurso keliamais iššūkiais!

BONO vertybės

BONO vertybių pagrindas – žmogus, komanda, plėtra, bendradarbiavimas, gebėjimas tenkinti klientų, partnerių, darbuotojų poreikius ir atstovauti jų interesams.

Tvarumas ir teisingumas

Tvarus miško išteklių naudojimas reiškia ne tik biologinės įvairovės išsaugojimą, bet ir jos didinimą, teisės aktais ir etinėmis vertybėmis pagrįstą miškų eksploatavimą ir jų išteklių naudojimą.

Komanda ir žinios

Dėl savo specialistų komandos žinių miškininkystės, logistikos procesų, prekybos, ES miškų strategijos įgyvendinimo, ekosistemų ir kitose srityse gebame atstovauti klientų ir partnerių interesams ir tenkinti jų poreikius.

Miškų ekosistema

Išsaugoti natūralią Europos ekosistemą įmanoma tik išlaikant biologinę įvairovę, diegiant naujas technologijas ir logistikos priemones medienos gamybos ir panaudojimo procesuose. Vykdydami ūkinę veiklą daug dėmesio skiriame miško ekosistemos išsaugojimui atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą.

Visuomenė

Vykdydami ūkinę veiklą būtinai atsižvelgiame ne tik į medienos perdirbimo įmonių ir miško ūkių, bet ir į plačiosios visuomenės interesus: aplinkos ir ekosistemos išsaugojimą, anglies dvideginio, patenkančio į aplinką, kiekio mažinimą ir taupų medienos naudojimą.

BONO taktika siekiant įgyvendinti misiją

Miškininkystės srityje

Miškai yra esminė Europos ekosistemos dalis, todėl Europos Sąjunga parengė strategiją, kurios pagrindiniai aspektai yra žaliasis kursas ir biologinė įvairovė. Įgyvendinant šią strategiją, mūsų užduotis yra padėti miškų savininkams ir valdytojams užtikrinti miškų atkūrimo procesą.

Medienos gamybos srityje

Mediena yra svarbi daugelio Europos šalių eksportui, tačiau miško atkūrimo laikotarpis trunka kelis dešimtmečius. Todėl siekiame įgyvendinti efektyvaus medienos naudojimo strategiją.

Transportavimo srityje

Anglies dioksido išskyrimo mažinimas yra vienas iš žaliojo kurso tikslų. Mūsų įdiegta ir naudojama logistikos sistema apima sprendimus, turinčius reikšmės anglies dvideginio kiekio mažinimui.

Verslo įmonių veiklos srityse

Stengiamės pasiūlyti efektyvius sprendimus bet kuriai miškininkystės ar medienos apdirbimo pramonės įmonei, optimizuodami įvairius procesus, taip pat naudodami efektyvesnius metodus. Taigi siūlome didesnes pajamas arba efektyvesnį išteklių panaudojimą.

Etikos srityje

Stengiamės bendradarbiauti su įmonėmis, kurių vertybės yra panašios kaip mūsų, kurios žino medienos ir miško vertę ir stengiasi laikytis etikos normų, atsižvelgti į visos visuomenės interesus.

BONO pasitiki daugiau nei 20-ies šaliųįmonės

Šiuolaikiški sprendimai

Siūlomi efektyvūs, konkurencingi ir šiuolaikiški sprendimai.

Stabilumas

BONO yra stabiliai veikianti įmonė, tenkinanti griežtus atsiskaitymo reikalavimus ir tiksliai apibrėžianti bendradarbiavimo procesus.

Aukšti kokybės standartai

Įmonei suteikti FSC ir PEFC sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminiai atitinka tiek rąstams, tiek pjautinei medienai taikomus reikalavimus.

Profesionali komanda

Komandą sudaro savo srities specialistai, kurie bendradarbiaudami randa visiems naudingus sprendimus.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

BONO privatumo politika