BONO privatumo politika

Interneto svetainės www.bonotimber.com savininkas ir valdytojas yra RAB „BONO“, bendrasis registracijos numeris 44103079618, toliau – BONO, vykdanti veiklą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), kuris įsigaliojo 2022-02-01).

Informacijos gavimas

Kreipdamiesi dėl informacijos į BONO arba užpildydami internetinę formą, esančią skyrelyje „Susisiekti su mumis“, Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų saugomi bendrovės duomenų bazėje ir tvarkomi. Privatumo politikoje paaiškinama, kaip naudojama informacija, kurią Jūs mums pateikiate interneto svetainėje arba kitu būdu. Privatumo politika skirta Jums apsaugoti informuojant apie tai, kokia asmeninė informacija renkama, kokie yra informacijos rinkimo metodai ir kaip ši informacija tvarkoma.

Kodėl renkame Jūsų duomenis?

Asmens duomenys ir informacija teikiami savanoriškai. Tai procesas, padedantis mums pažinti savo klientus, tobulinti paslaugas ir interneto svetainės turinį, o Jums – suteikiantis galimybę gauti tas mūsų paslaugas, kurios geriausiai atitinka Jūsų poreikius. Interneto svetainėje pateikti Jūsų asmens duomenys ir susijusi informacija bus naudojama tik kai reikės susisiekti su Jumis, o Jūsų asmens duomenys, gauti tiesiogiai, telefonu, el. paštu, bus naudojami norminiuose aktuose reglamentuojamais teisėtais BONO tikslais ir siekiant teikti kokybiškas paslaugas.

Naudodamiesi interneto svetaine www.bonotimber.com, galite pasirinkti, ar norite gauti mūsų informaciją. Kad galėtume teikti informavimo paslaugą, mums reikia Jūsų el. pašto adreso. Jūs savanoriškai pasirenkate gauti mūsų informaciją. Jei norite gauti iš mūsų konkrečią informaciją, naudosime Jūsų asmens duomenis – tik gavę aiškų Jūsų sutikimą – tokio pobūdžio informacijai siųsti. Nenaudosime Jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais. Galite bet kada atsisakyti gauti informaciją.

Asmens duomenų atskleidimas nesusijusioms trečiosioms šalims

BONO gali perduoti asmens duomenis, Jūsų pateiktus šioje svetainėje arba kitu būdu, trečiosioms šalims, atliekančioms techninę priežiūrą ir teikiančioms paslaugas, įskaitant duomenų tvarkymo paslaugas. Šioms trečiosioms šalims gali prireikti informacijos apie Jus, kad galėtų atlikti savo funkcijas. Šios trečiosios šalys neturi teisės naudoti mūsų perduodamų asmens duomenų jokiu kitu tikslu, išskyrus tą, apie kurį Jus informavome šioje Privatumo politikoje, skirtoje asmens duomenų apsaugai. Prieš atskleisdama asmens duomenis trečiajai šaliai, BONO pareikalaus iš trečiosios šalies, kad ši imtųsi atitinkamų atsargumo priemonių ir apsaugotų duomenis, jie nebūtų neteisėtai naudojami ar atskleidžiami. BONO gali būti įpareigota perduoti asmens duomenis valstybės ar savivaldybių institucijoms norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Atsisakymas

Remiantis informacija, Jūsų pateikta interneto svetainėje www.bonotimber.com, Jums bus atsiųstas el. laiškas iš BONO. Taip pat Jums bus atsiųsta nuoroda, kurią paspaudus galima atsisakyti gauti naujienas ir (arba) informaciją. Pasirinkus šią galimybę, Jūsų el. pašto adresas bus ištrintas iš mūsų duomenų bazės ir daugiau informacijos negausite. Galite bet kada atšaukti BONO duotą savo sutikimą, kad būtų siunčiama informacija, atsiųsdami raštišką pranešimą oficialiu adresu arba el. pašto adresu info@bonotimber.com.

Asmens duomenys, kuriuos perduodate BONO, kad ji galėtų teikti Jums paslaugas ir užmegzti sutartinius santykius, yra neatšaukiami ir BONO tvarkys duomenis norminiuose aktuose nustatyta tvarka iki sutartinių santykių pabaigos.

Slapukai

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos serveris siunčia klientui (dažniausiai šiam naudojantis interneto naršykle) ir kurie išsaugomi naudotojo kompiuteryje. Slapukai palengvina naudojimąsi interneto svetaine. Galima atsisakyti priimti slapukus, tačiau tai nerekomenduojama, nes gali suprastėti Jūsų galimybės naudotis interneto svetaine. Slapukai nenaudojami kokiai nors informacijai apie Jus rinkti. Slapukai gali būti naudojami rengiant ir pateikiant Jums tinkamiausius paslaugų pasiūlymus kitose interneto svetainėse, taip pat atliekant statistinius tyrimus, skirtus svetainės www.bonotimber.com naudojamumui įvertinti, tačiau jokiu būdu nėra susieti su konkrečiais Jūsų asmens duomenimis ir nėra būdas gauti Jūsų asmeninę informaciją.

Duomenų vientisumas ir saugumas

BONO imsis pagrįstų priemonių, kad išlaikytų mūsų duomenų bazėse esančių asmens duomenų teisingumą, tikslumą, vientisumą ir užtikrintų duomenų bazių saugumą. Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek bus būtina tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti arba siekiant laikytis teisinių reikalavimų informuoti apie pažeidimus ir teikti informaciją. Mūsų serveriai ir duomenų bazės atitinka šioje srityje taikomus saugumo standartus. Darbuotojai, turintys prieigą prie asmens duomenų, yra išmokyti tinkamai juos tvarkyti ir laikosi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių vidaus norminių reikalavimų. Stengsimės užkirsti kelią Jūsų duomenų praradimui, nutekėjimui, netinkamam naudojimui, neteisėtam atskleidimui, pakeitimui arba sunaikinimui.

Galimybė susipažinti su savo duomenimis, jų ištrynimas ir pakeitimas

Jeigu norite peržiūrėti savo duomenis, juos keisti arba ištrinti, tai galite padaryti susisiekę su mumis el. paštu info@bonotimber.com arba telefonu 8890. Prašymai keisti, perkelti, apriboti naudojimą arba ištrinti asmens duomenis nagrinėjami vadovaujantis norminiais aktais. Turite teisę prašyti ir gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą – kokie Jūsų asmens duomenys yra BONO žinioje, kaip jie tvarkomi, kam perduodami. Taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis, pavyzdžiui, pasikeitus kontaktinei informacijai (telefonui, el. paštui); reikalauti ištrinti asmens duomenis, jeigu įvykdyti abiejų šalių įsipareigojimai.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

BONO saugos ir tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tol, kol neatsisakysite tolesnio kontaktavimo ir (arba) naujienų siuntimo, arba tvarkymas vyks įstatymuose nustatyta tvarka ir nustatytą laikotarpį.

Hipersaitai, nukreipiantys į kitas svetaines

Interneto svetainėje www.bonotimber.com gali būti hipersaitų į kitas svetaines (pvz., www.youtube.com ir kt.), už kurias BONO neatsako. Šie hipersaitai pateikiami tik Jums informuoti ir Jūsų patogumui, tai niekuo nesusiję su trečiosios šalies svetainės veikla ar kokiais nors įsipareigojimais svetainės valdytojams. BONO nevaldo šių svetainių ir nėra atsakinga už jų asmens duomenų tvarkymo politiką. Rekomenduojame susipažinti su privatumo politika, paskelbta konkrečioje svetainėje, prieš naudojantis ta svetaine arba prieš pateikiant savo asmeninę informaciją.

Klausimai apie asmens duomenų apsaugą

Jeigu turite klausimų apie asmens duomenų apsaugą arba domitės, kaip BONO tvarko Jūsų asmens duomenis, kreipkitės į mus el. paštu info@bonotimber.com arba telefonu 8890.

Dokumento versija, galiojanti nuo 2018-05-21.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

BONO privatumo politika