UAB "BONO Lithuania" įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „BONO Lithuania“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „BONO Lithuania MTEP investicinis projektas, skirtas inovatyvių produktų sukūrimui“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0030 (toliau – projektas). Kompanija priklauso BONO SIA įmonių grupei, kuri yra viena didžiausių miškų tvarkymo ir miškų plėtros bendrovių Latvijoje.

UAB „BONO Lithuania“ inicijavo projektą, kurio tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, kuriant naujus produktus sumanios specializacijos srityje bei pritraukiant užsienio investicijas. Projekto metu numatoma sukurti naujus, informacinėmis technologijomis paremtus produktus tiek savo specializacijos srityje (skirtus miškininkystės sektoriui), tiek pritaikant turimas žinias su panašaus pobūdžio iššūkiais susiduriančių sektorių problemų sprendimui. Projekto metu numatoma vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus inovatyvių automatizuotų miškininkystės ir automobilių lizingavimo sistemų koncepcijų vystymui ir validavimui laboratorinėmis sąlygomis, bei eksperimentinę plėtrą, skirtą inovatyvių automatizuotų sistemų prototipų sukūrimui ir pademonstravimui realaus veikimo sąlygomis. Taip pat numatoma įkurti MTEP bazę, įsigyjant MTEP veiklų vykdymui reikalingą įrangą: medienos 3D skanerį, tyrėjų darbo vietų įrengimui reikalingą kompiuterinę įrangą.

Projekto įgyvendinimo pabaigoje numatoma sukurti ir į rinką pateikti 2 inovatyvius produktus – išmaniosios miškininkystės platformą ir naudotų automobilių vertės nustatymo ir kreditavimo platformą. Kuriama išmaniosios miškininkystės platforma apims visą miškininkystės ir pirminio medienos apdirbimo sektoriaus verslo modelį, sujungs visas sektoriaus efektyvumą didinančias priemones vienoje vietoje. Šis technologinis sprendimas leis sumažinti miškininkystės ir pirminio medienos apdirbimo sektoriaus įmonių kaštus reikšmingai sumažinant veiklų, tiesiogiai nesusijusių su pagrindinėmis veiklomis, apimtis. Projekto metu kuriama automobilių vertės nustatymo ir kreditavimo platforma leis nustatyti naudoto automobilio kainą, jos pokyčius ateityje, esant tam tikroms sąlygoms, esamą arba ateities vertę priklausomai nuo šalių/valstybių, kuriose automobilis buvo/bus naudojamas. Ši platforma leistų iš esmės pakeisti naudotų automobilių paskolų rinką, padarant paskolos gavimo procesą visiškai automatizuotą.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 priemonę „SmartInvest LT+“.

Bendra projekto vertė siekia 2.956.001,48 eurus, iš kurių 1.479.332,47 eurai finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, o 1.476.669,01 euras - įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. balandžio mėn. 15 d. ir bus užbaigtos 2023 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

BONO privatumo politika